Notificacions

Feb 4 2014 1:29 PM
Notificacions
Ja hem acabat d'implementar el sistema de notificacions, que permet configurar si es volen rebre notificacions en determinades situacions.

Aquestes situacions són 3:

- La recepció d'una marca d'usuari

Els usuari poden enviar, en funció de la configuració, una referència a una posició del mapa, amb una tipologia de marca, una descripció i una foto adjunta.
L'administrador del mapa disposa d'una finestra específica que recull aquestes marques per poder-les processar de la manera que més convingui.
L'opció de notificació de marques d'usuari permet rebre un correu electrònic per cada marca rebuda.

- La pujada d'una comentari per moderar

Les marques del mapa poden tenir activat el sistema de comentaris. Aquest sistema de comentaris pot estar moderat o no, de manera que cada nou comentari requereix de la moderació de l'administrador per tal que surti publicat.
L'opció de notificació de comentaris envia automàticament un correu electrònic a l'administrador del mapa per cada missatge rebut que requereixi de moderació.

- La pujada d'una imatge a una galeria per moderar

De la mateixa manera que el sistema de comentaris, les marques del wigmap poden tenir activat el sistema de galeria de fotos. La galeria de fotos, a més, pot ser manipulat únicament per l'administrador, o pot permetre la pujada de fotos dels usuaris, de forma moderada o automàtica.
En cas que la galeria sigui moderada, el sistema de notificació per a la galeria envia automàticament un correu electrònic a l'administrador per a cada imatge pujada a la galeria pendent de moderar.


Tots els sistemes de notificació estan desactivats per defecte.